TEEP vám ukáže, jak na efektivní využití výrobní linky

OEE, OOE a TEEP – tři ukazatele výkonnosti, které se používají v průmyslu k hodnocení účinnosti a efektivity výrobních zařízení. Ano, jsou tři. A i když je z nich OEE nejúplnější, protože zohledňuje dostupnost, výkonnost a míru kvality zařízení, dnes se podíváme na zoubek totální efektivitě zařízení, čili TEEP.

Bez starého dobrého OEE se TEEP nedoberete

TEEP (Total Effective Equipment Performance) je ukazatel efektivity, který se používá k měření využití výrobního zařízení. V praxi tedy ukazuje, jakou část času stroj opravdu využíváte na výrobu a jaký je jeho skutečný výkon v porovnání s tím, co by mohl dosáhnout za ideálních podmínek. 

TEEP nám tedy dává celkový pohled na efektivitu využití stroje v čase.

TEEP se stejně jako OEE skládá ze tří faktorů: dostupnosti (Availability), výkonnosti (Performance) a kvality (Quality), které ale doplňuje specifickou proměnnou: vytížením.

– Dostupnost vyjadřuje čas, kdy stroje skutečně vyrábí.
– Výkonnost hodnotí rytmus výroby na základě údajů o rychlosti výroby položky a porovnává výsledek s očekáváním.
– Kvalita pak udává, jaký podíl výrobků je bez chyb.
– Vytížení (anglicky loading) je pak poměr mezi plánovaným časem provozu a kalendářním časem.

Vidíte ten rozdíl? Zatímco do výpočtu OEE zahrnujeme jen čas, který měl stroj pracovat, TEEP bere v potaz celkový kalendářní čas včetně takových věcí jako jsou plánované prostoje.

Umožňuje nám tedy sledovat a vyhodnocovat efektivitu výroby, identifikovat slabá místa a navrhovat opatření pro jejich zlepšení. Ale jakým způsobem můžeme tyto informace získat a analyzovat? Tady přichází na řadu systém MES.

 

TEEP a MES: Klíč k vyšší produktivitě a nižším výrobním nákladům

MES (Manufacturing Execution System) je informační systém používaný v průmyslové výrobě k sledování a dokumentaci transformace surovin na hotové výrobky. Systém MES umožňuje sbírat data o výrobních procesech v reálném čase, což umožňuje okamžitou reakci na vzniklé problémy a optimalizaci výroby.

Kombinace ukazatele TEEP a systému MES tak umožňuje firmě nejenom sledovat využití svých strojů a efektivitu výroby, ale také na základě těchto dat přijímat rozhodnutí o optimalizaci výrobních procesů.

Jaký význam má používání těchto ukazatelů?

Zatímco OEE je nejdůležitější přímo pro lidi ve výrobě, TEEP je zajímavý především pro obchodní a finanční ředitele.

Například máte-li před sebou investici do nového stroje, je dobré nejprve optimalizovat OEE, abyste měli jistotu, že ty stávající opravdu využíváte na 100 %. Až když se toto číslo blíží maximu, je čas na vyhodnocení TEEP, abyste odhalili, jak se vám investice do stroje bude vracet, nebo jestli máte volnou kapacitu na novou zakázku.

A efektivněji využité stroje znamenají vyšší produktivitu a nižší náklady.

Zlepšete efektivitu výroby a porazte konkurenci – klíčové tipy

 

Jaký význam má používání těchto ukazatelů?

Zatímco OEE je nejdůležitější přímo pro lidi ve výrobě, TEEP je zajímavý především pro obchodní a finanční ředitele.

Například máte-li před sebou investici do nového stroje, je dobré nejprve optimalizovat OEE, abyste měli jistotu, že ty stávající opravdu využíváte na 100 %. Až když se toto číslo blíží maximu, je čas na vyhodnocení TEEP, abyste odhalili, jak se vám investice do stroje bude vracet, nebo jestli máte volnou kapacitu na novou zakázku.

A efektivněji využité stroje znamenají vyšší produktivitu a nižší náklady.

Zlepšete efektivitu výroby a porazte konkurenci – klíčové tipy

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru